Останні НОВИНИ

Принципи 

Узгодженість

Керівництво і працівники “Розвитку” одно­стай­ні в своєму зобов'язанні, що “Розвиток” провадитиме всю ділову активність згідно з найвищими правовими й етичним стандартами.

 

 Заснована “Розвитком” Програма Узгоджен­ня торкається усіх своїх працівників – консультантів, агентів, представників й інших осіб та структур, які виконують роботу від імені “Розвитку”. Також ми сподіваємося, що наші бізнес-партнери, постачальники і споживачі сприятимуть нам, діючи в такій же етичній манері. Зокрема, окремі аспекти Програми Узгоджен­ня можуть застосовуватися не лише до працівників “Розвитку”, а й до третіх сторін, з якими ми маємо ділові стосунки.

 

Програма Узгоджен­ня “Розвитку” проектувалася, щоб гарантувати, що Компанія провадить свій бізнес за найвищими стандартами усвідомлення, навчання, зобов'язання та прихильності до відповідних законів і правил.

 

Особливості:

- Кожен учасник несе професійну відповідальність за чесність домовленостей з учасниками-клієнтами, співучасниками і широким загалом.

- Кожен учасник несе професійну відповідальність за постійне дотримання загальноприйнятих стандартів точності, правди і доброго смаку.

- Жоден учасник не повинен конфліктувати або створювати конкуренцію інтересів та не може займати позиції, де його вигода буде конфліктувати з зобов'язаннями щодо клієнта.

 

Для цього вимагається виконання положень і процедур, направлених в сфери ризику потенційної згоди разом з визначеними механізмами повідомлення, розслідування, моніторингу, і коригування випадків очікуваного або фактичного недотримання.

 

Просимо посилатися на Норми Поведінки, що діють в “Розвитку” та звернути увагу, що вони повністю відповідають визнаним міжнародним Нормам Поведінки.

 

Внутрішній і Зовнішній Аудит

 

Головна мета внутрішнього і зовнішнього аудиту – надати підтримку керівникам компанії для ефективного виконання своїх завдань.

 

План аудиту готується щорічно для формування надійної думки про контрольні дії в певних ділянках і Компанії загалом, щоб ідентифікувати сфери ризиків.

Рівні повного аудиту Компанії розроблені для впевненості у тому, що організація підпорядковується схваленим корпоративним положенням, цілям і очікуванням та виконує свої обов'язки ефективно і кваліфіковано, розсудливо й ретельно.

 

Аудит спеціально уповноважений для вико­нання своїх обов'язків і перевірок. Ці повноваження забезпечують повний, вільний і необмежений доступ до даних, інформації, систем зберігання записів, а також до працівників, засобів і активів, залучених до аудиту.

 

Керівництво “Розвитку” підтримує регулярні контакти із зовнішніми аудиторами для обміну інформацією та оптимальної координації. Зовнішній аудитор екстенсивно залежить від результатів внутрішнього аудиту. Зовнішні аудитори виконують свою роботу згідно з відповідними професійними стандартами, законами і етичними нормами, фокусуючись на аудиторському стандарті. Для зовнішнього аудиту залучаються лише високопрофесійні компанії.